پروتز مناسب برای دست و پا

پروتز مناسب برای دست و پا   چگونه یک پروتز را برای دست و پا انتخاب کنیم ؟ چگونه یک پروتز مناسب برای دست و پا  انتخاب کنیم ؟ دو نمونه  از شایع ترین و رایج ترین نقص عضو ها یا قطع در دو اندام دست و پا دیده می شود . پروتز هایی که…

ادامه مطلب