انواع مختلف زانوی ضرب دری

انواع مختلف زانوی ضرب دری زانوی ضرب دری : دو نوع زانو ضرب دری را در این مطلب به شما معرفی می کنیم :  الف : زانوی ضربدری پاتولوژیک ب : زانوی ضرب دری فیزیولوژیک زانوی ضرب دری فیزیولوژیک چیست ؟ زانوی ضرب دری فیزیولوژیک در این نوع مدل زانو ضرب دری ازشایع ترین نوع…

ادامه مطلب

با قطع عضو بودن چگونه می توان به مسافرت رفت ؟

با قطع عضو بودن چگونه می توان به مسافرت رفت ؟   آمپوته ها و مسافرت  آمپوته و مسافرت : اگرچه قطع عضو ، حادثه ای دردناکبه شمار می رود اما حتی از دست دادن قسمتی از اعضای بدن نیز نباید زندگی را مختل کند . امروزه مرکز های توان بخشی بسیار زیادی وجود دارند…

ادامه مطلب

شکستگی مربوط به لگن

شکستگی مربوط به لگن شکستگی مربوط به لگن ، طیف وسیعی از شکستگی که با ضربات شدید در قسمت لگن به وجود می آید شکستگی لگن می باشد که معمولا این نوع شکستگی در سنین بالاتر رواج دارد که اغلب موجب می شود فرد دچار معلولیت های شدید شود . این نوع از شکستگی دارای…

ادامه مطلب

شکسته شدن مچ دست

شکسته شدن مچ دست و انواع شکستگی :  یکی از رایج ترین شکستگی استخوان درجهان شکستگی مچ دست می باشد که یکی عامل از عوامل مهم در این نوع شکستگی پوکی استخوان می باشد . این نوع از شکستگی در افراد مسن و نیز آن دسته از افرادی که دچار بیماری پوکی استخوان می باشد…

ادامه مطلب

پروتز مناسب برای دست و پا

پروتز مناسب برای دست و پا   چگونه یک پروتز را برای دست و پا انتخاب کنیم ؟ چگونه یک پروتز مناسب برای دست و پا  انتخاب کنیم ؟ دو نمونه  از شایع ترین و رایج ترین نقص عضو ها یا قطع در دو اندام دست و پا دیده می شود . پروتز هایی که…

ادامه مطلب

احتمال زیاد ابتلای افراد نقص عضو به بیماری کرونا

احتمال زیاد ابتلای افراد نقص عضو به بیماری کرونا نقص عضو و کرونا نقص عضو و کرونا : در کل افردی که توان و مقاومت ندارد آماده ابتلا به بیماری کرونا یا همان کووید 19 هستند . همچنین افردی هم که عضوی از بدنشان را از دست داده و باتوجه به اینکه کدام عضو قطع…

ادامه مطلب