عارضه شکستگی بازو چیست؟

 علت های عارضه شکستگی بازو عبارتند از :، تصادف اتومبیل یا افتادن روی زمین با دست باز، سقوط از ارتفاع دلایل اصلی ایجاد این شکستگی های رایج می باشند.  علت مراجعه بیمار : در شکستگی بازو تورم ، درد بسیار شدید و به علت نزدیکی عصب رادیال به این استخوان در برخی موارد همراه با…

ادامه مطلب