ایجاد حرکت و الگوی حرکتی در بیماران ضایعه نخاعی

ایجاد حرکت و الگوی حرکتی در بیماران ضایعه نخاعی و فلج مغزی

ایجاد حرکت و الگوی حرکتی در بیماران ضایعه نخاعی کلینیک تخصصی ارتوپدی فنی پویا طب ارتوتیست احسان سجادی (شماره نظام پزشکی آ. پ 680) آدرس: خرم آباد، خیابان شهدای شرقی، کوچه شهید خلفوند، ساختمان پزشکان تابان، طبقه سوم واحد۱۳ شماره تماس: 09163637736 06633319098 ساعات کاری: شنبه تا پنجشنبه صبح 9 تا 13 عصر 15 تا…

قوز و گودی، افتادگی شانه و شکستگی ستون فقرات

قوز و گودی، افتادگی شانه و شکستگی ستون فقرات

قوز و گودی، افتادگی شانه و شکستگی ستون فقرات کلینیک تخصصی ارتوپدی فنی پویا طب ارتوتیست احسان سجادی (شماره نظام پزشکی آ. پ 680) آدرس: خرم آباد، خیابان شهدای شرقی، کوچه شهید خلفوند، ساختمان پزشکان تابان، طبقه سوم واحد۱۳ شماره تماس: 09163637736 06633319098 ساعات کاری: شنبه تا پنجشنبه صبح 9 تا 13 عصر 15 تا…

پاهای پرانتری، ضربدی و ارتروز زانو و مچ پا

پاهای پرانتری، ضربدی و ارتروز زانو و مچ پا

انجام خدمات تخصصی پاهای پرانتری، ضربدی و ارتروز زانو و مچ پا کلینیک تخصصی ارتوپدی فنی پویا طب ارتوتیست احسان سجادی(شماره نظام پزشکی آ. پ 680) آدرس: خرم آباد، خیابان شهدای شرقی، کوچه شهید خلفوند، ساختمان پزشکان تابان، طبقه سوم واحد۱۳ شماره تماس: 0916363773606633319098 ساعات کاری: شنبه تا پنجشنبهصبح 9 تا 13عصر 15 تا 21…

ثبت نوبت 09163637736