مفصل ساکروایلیاک چیست؟

مفصل ساکروایلیاک چیست ؟   مفصل ساکروایلیاک یکی از مهم ترین مفصل هایی که اتصال مهره های ستون فقرات به استخوان های لگن را بر عهده دارد مفصل ساکروایلیاک  می باشد . در بدن هر انسان دو مفصل ساکروایلیاک ، ساکروایلیاک راست و چپ وجود دارد . این مفصل در نزدیکی لگن و استخوان خاجی…

ادامه مطلب