عارضه شکستگی بازو چیست؟

 علت های عارضه شکستگی بازو عبارتند از :، تصادف اتومبیل یا افتادن روی زمین با دست باز، سقوط از ارتفاع دلایل اصلی ایجاد این شکستگی های رایج می باشند.  علت مراجعه بیمار : در شکستگی بازو تورم ، درد بسیار شدید و به علت نزدیکی عصب رادیال به این استخوان در برخی موارد همراه با…

ادامه مطلب

آمپوتاسیون تصادفی اندام و اقدامات اولیه

اقدامات اولیه برای آمپوتاسیون  آمپوتاسیون یعنی قطع عضو ، قطع عضو به معنی حذف یک قسمت از اندام بدن است. قطع عضو یک شخص می تواند توسط پزشک معالج در محیط بیمارستان ها انجام شود، مثل زمانی که به علت عوارض های دیابت باید یک پا قطع شود. آمپوتاسیون نیز ممکن است در حین حادثه…

ادامه مطلب