باید بگم که رسیدگی و پیگیری کلینیک ارتوپد فنی پویا دکتر برای بیمارای شهرستانیشون عالیه من از شهرستان دلفان مراجعه کردم خدا خیرتون بده و مشکل منو و آتلی که لازم داشتم رو یک روزه سایز گرفتن و تهیه کردن و مجبور نشدم چندین بار مراجعه کنم .