پسرم سه سال و نیمشه تازگی تشخیص دادن که مشکل صافی کف داره به کلینیکتون مراجعه کردم کفش مخصوص صافی کف پا تهیه کردم و برای مدتیه پسرم استفاده میکنه و خیلی راحت تر از قبل قدم برمیداره و زمین نمیخوره کارتون عالیه ازتون ممنونم .