انجام خدمات تخصصی اسپلینت و بریس های ضایعه نخاعی در مرکز و کلینیک تخصصی ارتوپدی فنی پویا طب برای عزیزان خرم آبادی

آتل یا اسپلینت برای بی‌حرکت و ثابت کردن مفصل یا عضوی که آسیب دیده‌اند استفاده می‌شود. آسیب‌دیدگی می‌تواند یک استخوان شکسته یا رگ به رگ شدگی و پیچ حوردگی شدید باشد. اسپلینت باعث بی‌حرکت کردن و ثابت نگه داشتن ناحیه آسیب، کاهش میزان درد و جلوگیری از آسیب بیشتر می‌شود. آتل ها اغلب تا وقتی که مراقبت‌های ارتوپدی قطعی بیشتر آغاز شود، به عنوان یک اقدام موقت به کار گرفته می‌شوند.

بریس ضایعه نخاعی  یکی دیگر از ابزار هایی است که افراد ضایعه نخاعی به آن نیاز دارند به وسیله بریس میتوانید روی پاهایتان ایستاده و راه بروید .در مرکز توانبخشی امید طراحی و  ساخت بریس انجام میشود وبیماران ضایعات نخاعی میتوانند بریس را از این مرکز تهیه نمایند .

ضایعه نخاعی و انواع آن

ضایعه نخاعی

برای فهم بهتر ضایعه نخاعی ,دانستن مطالب آسان راجع به آناتومی ستون فقرات ونخاع بسیار ضروری است.در این قسمت خلاصه ای از آناتومی نخاع بیان می شود.

آناتومی ستون فقرات

ستون مهره ها از قاعده جمجمه شروع شده ودر تمامی طول گردن ,تنه ,ناحیه کمری وخاجی امتداد دارد.این ستون شامل ۲۶ مهره به شرح زیر می باشد:۷ مهره گردنی ,۱۲ مهره سینه ای , ۵مهره کمری ,۶ مهره خاجی و دنبالچه ای که توسط بافت غضروفی ,رباط ها وعضلات به هم اتصال دارند .این مجموعه ستون انعطاف پذیری را برای ثبات وحرکت انسان ایجاد کرده است.نخاع که بخشی از سیستم عصبی مرکزی می باشد در میان این ستون جای گرفته و توسط آن محافظت میشود.

انواع ضایعات نخاعی

با توجه به مطالب ذکر شده درمورد تفاوت طول نخاع, ستون فقرات ووضعیت ریشه های نخاعی ودم اسب وبسته به سطح آسیب مهره ای , انواع گوناگونی از ضایعات نخاعی میتواند اتفاق افتد.به طور کل میتوان ضایعات نخاعی را با توجه به عوارض مختلف در اندامهای فوقانی (دستها) وتحتانی (پا ها) در دوسطح کلی تقسیم کرد .

انواع سطح ضایعه نخاعی

۱٫    چنانچه  ضایعه درسطح مهره های سینه ای وپایین تر از آن اتفاق افتد,باعث فلج در اندامهای تحتانی (Paraplegia) میشود که درنتیج فردقادر به حرکت پاها نمی باشد.همانگونه که در شکل ۲-۱ مشخص است , این نوع از ضایعه نخاعی میتواند باعث اختلالاتی نیز در عملکرد روده ,مثانه , اعمال جنسی ,عمل عضلات سینه ای وشکمی گردد.
۲٫    چنانچه ضایعه درناحیه نخاع گردنی اتفاق افتد منجر به فلج در دو دست و دو پا (quadriplegia) میشود. در این صورت فرد علاوه بر اینکه قادر به حرکت پا نمی باشد, نمی تواند از دست وبازوهایش نیز همچون گذشته استفاده کند ودر واقع هرچه محل ضایعه نخاعی به مغز نزدیک تر باشد سطح وشدت بیشتری از ضایعه نخاعی دیده میشود وبخش گسترده تری از ارگانها از عملکرد طبیعی خارج میشوند.در اینجا لازم به ذکر است که درصورت وقوع ضایعه در ناحیه مهره اول تا چهارم گردنی , حیات فرد در معرض خطر جدی قرار می گیرد وبرای ادامه زندگی باید تحت مراقبت های ویژه تنفسی باشد.

ضایعه نخاعی ناقص وکامل

ضایعات نخاعی ((SCI میتواند به دو گونه کامل ویا ناقص ایجاد شود.در موارد ضایعات نخاعی کامل , نخاع کاملا” قطع میشود وفرد هیچ گونه حس وحرکتی در زیر سطوح صدمه دیده نخواهد داشت.اما درضایعات ناقص بعضی از حس ها بطور خفیف دربخش هایی از سطوح ضایعه دیده همچنان باقی میماند,این امر بدون دلیل است که قسمتی از نخاع سالم باقی مانده است ودر نتیجه میتواند به صورت نافص قسمتی عملکرد خود را حفظ نماید .

جهت انجام خدمت و مشاوره رایگان لطفا به بخش تماس سایت مراجعه نمایید و تماس حاصل فرمایید.

تماس با کلینیک تخصصی ارتوپدی فنی پویا طب