همسر من دست راستشو تا مچ از دست داده و برای تهیه پروتزش خیلی پرس و جو کردیم به کلینیک ارتوپدی فنی پویا طب   رسیدیم باید بگم علاوه بر سرعت عمل کارشون تیم بازتوانی خیلی بهمون کمک کرد و همسر الان خیلی راحت تر استفاده از پروتز دست می پذیره .