تشکر فراوان دارم از دکتر خوبمون در شهر لرستان

خداروشکر بخاطر تشخیص صحیح شما مشکل گودی کمر من خیلی بهتر شده و حتی الان خیلی بهتر از اول شده، من بخاطر ورزش های سنگین و بد نشستن گودی کمر زیادی پیدا کردم و خیلی بدنم از فرم افتاده بود و خجالت می کشیدم از خودم و با کمک شما آقای دکتر سجادی تونستم بهترین نتیجه رو بگیریم.