وای باید بگم که کفی های کلینیک ارتوپد فنی پویا طب عالیه من از کلینیک های دیگر هم استفاده کردم اما کیفیت کفی های کلینیک پویا طب خرم اباد  از همه خیلی بیشتر و قابل مقایسه نیست .