من برای درمان پای ضربدری دخترم از کلینیک شما ارتوز تهیه کردم و بسیار از کیفیت کار خیلی راضی هستم . کلینیک ارتوپدی فنی پویا طب بهترینه امیدوارم همیشه موفق باشید .