اقای دکتر خواستم ازتون بخاطر درمان درست و به موقع افتادگی شانه ام تشکر کنم، خداروشکر با گوش دادن به راهنمایی ها شما و درمان شما به نتیجه دلخواهم رسیدم براتون آرزویی بهترین ها رو دارم. از خدا بخاطر حضور دکتر خوبی مثل شما در شهرخرم آباد سپاسگذاریم.