ارتوزهای اندام تحتانی

شامل انواع بریس ها،اسپیلنت ها و آتل های دربرگیرنده بخشی از پا،ساق پا،زانو و ران و لگن می باشند که باهدف پیشگیری و اصلاح دفورمیتی،تسهیل حرکت اندام ضعیف یا فلج، بی حرکتی اندام آسیب دیده و یا به منظور بهبود عملکرد اندام طراحی و ساخته می شوند.در ساخت این ارتوزها بسته به مورد از انواع قطعات ترموپلاستیک و فایبرگلاس، مفاصل فلزی استیل،آلومینیوم و آلیاژی و استرپ گذاری چرمی و فومی استفاده می شود.

 • Night AFO      اسپیلنت کوتاه شبانه
 • Night KAFO    اسپیلنت بلند شبانه
 • Club Foot Splint    اسپیلنت کلاب فوت
 • Short Leg Brace    بریس کوتاه
 • Long leg Brace     بریس بلند
 • Knee Cage      زانوبند
 •  X-leg Brace    بریس زانوی ضربدری
 • Bow leg Brace    بریس زانوی کمانی
 • Abduction Brace     ابداکشن بریس
 • Scottish Rite Orthoses   اسکاتیش رایت
 • Hip Orthoses     کمربندلگنی
 • Pavlic Harness     پاولیک هارنس
 • Wheaton AFO     اسپیلنت کوتاه ویتون
 • PTB Brace     بریس پی تی بی
 • Drop Foot Splint     اسپیلنت دراپ فوت
 • Klenzak Brace    بریس فنردار
 • Ankle Support     قوزک بند
 • Denis Brown     دنیس براون
 • RGO Brace    بریس پیشبرنده
 • Bebax      کفش مخصوص بی بکس
 • Knee Immoblizer    بی حرکت کننده زانو
 • Prefabricated Knee Cage     زانوبند ُساده، آتلدار و مفصل دار پیش ساخته
پیشنهاد مطالعه
سندروم دکوروان (Thumb Spica Orthosis)

کلینیک تخصصی ارتوپدی فنی پویا طب

ارتوتیست احسان سجادی

جهت اطلاع از آدرس و ساعات کاری به بخش تماس با ما مراجعه نمایید.

پیام بگذارید