پروتزهای اندام فوقانی

پروتزهای اندام فوقانی بر اساس عملکرد به سه دسته تقسیم می شوند:

-پروتزهای زیبایی

– پروتزهای مکانیکی

-پروتزهای مایوالکتریک

انتخاب نوع قطعات و نحوه تعلیق پروتز بستگی به سطح قطع عضو، علت قطع عضو، وضعیت عضلانی و استخوانی، سمت قطع عضو، یک طرفه یا دو طرفه بودن قطع عضو و وضعیت اقتصادی بیمار دارد که شامل موارد زیر می باشد:

-Finger

-Wirst Prostheses

-Below Elbow Prostheses

-Ebow Disarticalation Prostheses

-Above Elbow Prostheses

-Shoulder Disarticalation Prostheses

با در نظر گرفتن کلیه موارد فوق و با مشورت و مشارکت بیمار، نوع مناسب پروتز طراحی، تامین قطعات و ساخته می‌شود.

پیشنهاد مطالعه
انگشت چکشی (Mallet finger)

پیام بگذارید