پوشیدن و به تن کردن پروتز چگونه است ؟

پروتز را چگونه بپوشیم و بر تن کنیم ؟ برای پوشیدن پروتز چه باید کرد ؟ چیزی که باید بدانید و به آن توجه کنید این است که پروتزی که شما استفاده می کنید دقیقا مطابق شما و نیاز های فردی تان تنظیم شده است. قرار گرفتن پروتز شما در جای خود را اصطلاحا بر…

ادامه مطلب