ارتوزهای اندام فوقانی

ارتوزهای اندام فوقانی خرم آباد (لرستان)
ارتوزهای اندام فوقانی به منظور حفاظت از بافت ها، اصلاح دفورمیتی و افزایش عملکرد و کارایی اندام توصیه و تجویز می شوند.
دلایل تجویز ارتوزهای دست:
•بیماریهای اسکلتی عضلانی: التهاب تاندون یا التهاب غلاف تاندونی،شکستگی و آرتریت روماتوئید و استئوآرتریت
•بیماریهای عصبی عضلانی:آسیب های اعصاب محیطی،ضایعات نخاعی،MS،CP،سکته مغزی،ضربه مغزی و..
•سوختگی، پس از تروما یا جراحی

مواد مورد استفاده در ساخت این ارتوزها معمولا ترموپلاستیک های حرارت پایین، قطعات فلزی سبک و چرم می باشد.

    از مهمترین ارتوزهای اندام فوقانی موارد زیر می باشد:

 • Spider Splint                                   اسپیلنت داینامیک دست یا عنکبوتی
 •  Functional Arm  or Sarmineto          آتل بازو یاسارمینتو
 • ElbowCage                                     آرنج بند مفصلدار
 • Long Cockup                                   کوکاب بلند
 • Abduction Shoulder Orthoses            ارتوز ابداکشن شانه
 • Functional Elbow Orthoses               آتل نگهدارنده آرنج
 • DynamicFinger Splint                       آتل داینامیک انگشتی
 • Static finger splint                           آتل ناودانی انگشت
 • Resting Hand Splint                         کوکاب بلند
 • Short Cock up                                کوکاب کوتاه
 • Thumb Spica Splint                         اسپیلنت بازنگهدارنده شست
 • Knuckle Bender                              ناکل بندر
 • Pan Splint                                     اسپلینت جداکننده انگشتان
 • Abduction pillow Orthoses              بالشتک دورنگهدارنده شانه
 • Tennis Elbow Strap                       استرپ تنیس بازان
 • Shoulder Support                          ساپورت شانه

پیام بگذارید