راه رفتن با پروتز

راه رفتن با پروتز

 

در هنگام قدم زدن یا راه رفتن به کمک پروتز پا برای اولین بار متوجه خواهید شد که پروتز و شکل توزیع وزن بر آن بسیار شبیه به عصای زیر بغل می باشد. بین دو میله موازی بایستید؛ هر دست را بر روی یک میله قرار دهید و با پای پروتزی خود یک قدم به سمت جلو بروید. وزن خود را بر پای پروتزی بیندازید و با پای دیگر خود یک گام رو به جلو بردارید و آن را جلوتر از پای پروتزی خود روی زمین بگذارید.

پس از آن وزن خود را بر روی پای دیگر بیندازید و همین حرکت را با پای پروتزی خود مجددا تکرار کنید. نکته مهمی که در رابطه با قدم زدن با پروتز وجود دارد و قابل توجه است ؛ این است که باید مثل گذشته قدم بردارید؛ اما دقت کنید که در هر مرحله وزن خود را باید بر کدام پا بیندازید.

پیشنهاد مطالعه
ارتوزهای اندام فوقانی

و سعی کنید که در این مراحل تعادل خود را حفظ کنید. همان گونه که پیش تر گفته شد؛ هنگام راه رفتن و ایستادن ، استفاده از دست ها و انگشتان خود را باید به مرور کم و کمتر کنید. به طوری که در نهایت بدون کمک عصا و میله ها یا سایر وسایل کمکی و حمایتی راه رفتن و قدم زدن با پروتز را شروع کنید.

 

راه رفتن به کمک پروتز بر سرا شیبی، سرازیری و پله ها :

 

پژوهشگران و محققان در حال تلاش هستند جهت ساخت پروتزهای پیشرفته تر که مشکلات فعلی این پروتزها را برطرف نمایند. پیشرفت‌های روزافزون آن و تکنولوژی تا به حال  و در آینده به کمک ما خواهد آمد. با این وجود یکی از مشکلات پروتزها این است که بیشتر مفاصل مچ پای آن ها در یک زاویه ثابت شده اند.

پیشنهاد مطالعه
چگونه نگهداری پروتز

و به این می باشد که مچ پای شما همیشه در یک وضعیت ثابت خواهد بود. مچ پای پروتزی همیشه به صورتی است که مچ پا در حالت ایستاده قرار دارد. به این دلیل قدم زدن با پروتز بر سرازیری یا سراشیبی ها و  بالا و پایین رفتن از پله‌ ها ممکن است برای افراد دارای نقص عضو دردناک و دشواری باشد.

با توجه به زاویه مفصل مچ پا، این بالا و پایین رفتن از پله‌ها و مسیرهای شیب دار، به تعادل و دقت زیادی نیازمند است که از تلوتلو خوردن شما در مسیر جلوگیری شود. برای اطمینان از اینکه پای شما هنگام بالا یا پایین رفتن، محکم گذاشته می‌شود؛ تا حد امکان وزن خود را بر آن بیندازید.

پیشنهاد مطالعه
بهبودی سرعت افرادی که زیر زانو خود پروتز دارند

به صورتی که مطمئن شوید که هنگام برداشتن پای پروتزی از زمین، پای دیگر شما نیز از روی زمین فاصله نمی گیرد. سعی کنید که تعادل خود را در انجام این کار حفظ کرده و در صورت امکان از دستگیره های راه پله استفاده کنید.

 

جهت انجام خدمت و مشاوره رایگان لطفا به بخش تماس سایت مراجعه فرمایید.

مرکز ارتوپدی فنی خرم آباد 

مرکز ارتوپدی فنی لرستان

 

پیام بگذارید